pumpurs.1s.lv

 

Krāsaino graudu spēles'Daba savā ģeniālajā vienkāršībā ir brīnišķīga skolotāja. Tā ik dienas mūs uzrunā savā krāsu, skaņu, smaržu, formu un īpašajā dzīvības valodā. Šī valoda ir universāla un glabā sevī vispatiesāko informāciju. Ikvienam bērnam tā ir tuva un izprotama.
Savdabīgās „dabas rotaļu” nodarbībās, kurās tiek izmantoti krāsainie graudi un dažādu augu sēklas, bērnam ir iespējas iegūt „dabiskus” un kvalitatīvus sajūtu un krāsu impulsus. Izmantojot graudus kā mākslinieciskās izteiksmes līdzekli, tiek iegūti divi labumi - pats darbošanās process nodrošina smalkās muskulatūras aktivizēšanu, plašu sajūtu spektru, relaksācijas / stimulācijas pieredzi, savukārt, darba rezultātā tiek izveidoti oriģināli radoši mākslas darbiņi, kuri mazulim palīdz izzināt sevi un pasauli.
Krāsaino graudu pēcpusdienā VECĀKIEM un SKOLOTĀJIEM, iepazīsim krāsaino graudu un sēklu dažādību, ka arī darbosimies Dabas radošajā meistardarbnīcā. Pārrunāsim kā gūtās zināšanas un pieredzi varam izmantot izglītības procesā un kvalitatīvi pavadot savu laiku ar bērnu.
„Krāsaino graudu spēļu” pēcpusdienu/semināru vadīs Dabas vides estētikas idejas autore Diāna Timofejeva

Aicinām vecākus un pedagogus uz nodarbību ciklu "Krāsaino graudu spēles", kur 1. nodarbībā (15.maijā) ļausimies dažādām sajūtām caur krāsainiem graudiem. Mums, kā vecākiem un pedagogiem, būs iespēja piedzīvot to, ko parasti ļaujam piedzīvot saviem bērniem. 2. nodarbībā (2. jūnijā) pārrunāsim savas sajūtas un uzzināsim, kā mēs to varam izmantot mūsu bērnu audzināšanā. Kas mainās mūsos pašos, un kas līdz ar to mainās mūsu bērnos. Un tad vasarā tiksimies 3. nodarbībā jau kopā ar mūsu bērniem.
https://www.dabasvestnieciba.lv

"Bērni ir vecāku spogulis. To, kas mums nepatīk mūsu bērnā, vispirms jāsameklē sevī pašā. Un, pirms stingri audzināt bērnu, būtu jāmēģina izmainīt sevi"
"Tieši attiecības starp bērniem un vecākiem dod lielāko skolu, kas nepieciešama dvēseles turpmākajai attīstībai"
Citāti no žurnāla "Citādā pasaule" Nr. 8(97) 2014

Atpakaļ